ตู้อบแห้งฆ่าเชื้อ (Dry Oven) รุ่น BINDER FED720
ตู้อบลมร้อน,ตู้อบความร้อน,ตู้อบเเห้งฆ่าเชื้อHot air oven,hot air Drying ovens 32ลิตรUNB200 MEMMERT
ตู้อบลมร้อน,ตู้อบความร้อน,ตู้อบเเห้งฆ่าเชื้อHot air oven,hot air Drying ovens 14ลิตร UNB100 MEMMERT
เครื่อง JARTEST VELP JLT4-6
เครื่องทดสอบ AFLATOXIN ทางกายภาพในเมล็ดพืช
เครื่องวัดคลอรีน Hanna HI701 Free Chlorine
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ Autoclave quot;All Americanquot; 1915X 15 Qt/14L
เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดข้าว ยี่ห้อ KETT รุ่น PM450
ตู้บ่มเชื้อ Precision incubator MEMMERT Model INE600 256l
้Hot air oven ตู้อบแห้งฆ่าเชื้อ (Dry Oven) BINDER รุ่น FED53
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ Autoclave quot;All Americanquot; 25X Electric 25 Qt/24L
้Hot air oven ตู้อบแห้งฆ่าเชื้อ (Dry Oven) BINDER รุ่น FED53
HI 93114 เครื่องวัดปริมาณความขุ่นและคลอรีนละลายน้ำ
ph meter HI 98103 เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดกรดด่าง
ph meter เครื่องวัดกรดด่างและความชื้นในดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM15
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, ค่าปริมาณของแข็ง TDS และอุณหภูมิ แบบภาคสนาม EUTECH CON150
เครื่องวัดค่าพีเอช PH METER Cyber scan Diamond Series pH 450
HI991001 เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอชกันน้ำแบบภาคสนาม
เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดกรดด่าง ยี่ห้อ hanna รุ่นHI98128
pH Testr10 เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดกรดด่าง,ph meter ปากกา
ph meter ,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,phแบบปากกา INDEX ID-1000
Atago 3446, DH-10C Digital Hydrometer - Celsius
กล้องจุลทรรศน์ แบบห้องทดลอง Compound Microscope \"Carton\" รุ่น CS M6
กล้องจุลทรรศน์ แบบห้องทดลอง Compound Microscope "Carton" รุ่น CS M15
กล้องจุลทรรศน์ แบบห้องทดลอง Biological Microscope "Carton" รุ่น CS B15
กล้องจุลทรรศน์ แบบห้องทดลอง Compound Microscope \"Carton\" รุ่น CS B6
กล้องจุลทรรศน์ Biological Microscope รุ่น 126-LED
กล้องจุลทรรศน์ Stereo Microscope รุ่น ATL10 (American Scientific)
กล้องจุลทรรศน์สองตา Microscope 173-MS
กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา รุ่น L1800 (PERRON)
กล้องจุลทรรศน์ตาเดียวรุ่น PME (PERRON)
กล้องจุลทรรศน์ตาเดียว 1600 เท่า รุ่น SME-F2
กล้องจุลทรรศน์ 3 ตา รุ่น L1800B (American Scientific)Trinocular Microscope Model L1800B
กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา สเตอริโอซูม-X, XTB-A
เครื่องวัดค่าพีเอช เครื่องวัดค่ากรดด่าง ยี่ห้อ CLEAN รุ่น PH200A
เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช HI98106
เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ แบบตั้งโต๊ะ Eutech รุ่น Economy Bench DO 700
เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช HI98106
เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดค่ากรดด่าง HI98108
ตู้ทดสอบความคงตัวของยา (ICH Chamber) ยี่ห้อ LabTech
ph meter HI 98103 เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน ยี่ห้อ Buchi รุ่น R100
HI9143 เครื่องมือวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ เครื่องวัดค่าออกซิเจน DO Meter แบบภาคสนาม ชนิดกันน้ำ
DO METER,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดค่าออกซิเจน ยี่ห้อHANNAรุ่นHI9147-04 Disolve Oxygen Meter
ชุดทดสอบสารเคมีอย่างง่าย ตรวจวัดออกซิเจนในน้ำ HANNA HI3810Dissolve Oxygen Meter test kit
DO METER,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ,เครื่องวัดค่าออกซิเจนDissolve Oxygen Meterยี่ห้อHANNA รุ่นHI9146-04
เครื่องวัดค่าออกซิเจน Manual Calibration Dissolved Oxygen Meter รุ่น HI 9142
pH Testr30เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดกรดด่างแบบปากกากันน้ำ
เครื่องวัดค่ากรดด่างแบบปากกากันน้ำEUTECH รุ่นpH Spear(เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,ph meter)
น้ำยาสอบเทียบกรดด่างมาตรฐาน 4.01,7.00,10.01 ขวดละ 500 ml

                 
Sitemap หมวดหมู่