ตลาดแล็ป

��������������������������������������������������������������������������������� Environment Instrument

เครื่องมือวัดทางสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องวัดแสง,วัดเสียง,วัดความเร็วลม,วัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ

Light Meter

Sound Meter

Hygro Meter

Anemometer

Tachometer

Pressure Meter

Moisture Meter

Thermometer

Gas Detector

Ultrasonic Flow Meter

Force Guages

Manometer

Deep Fryer oil

Thickness Meter

Gloss Meter

Distance Meter

แบ่งตามยี่ห้อผู้ผลิต

Standard

Tenmars

Extech

Testo

Digicon

Fluke

 

 

แสดง 1-12 จาก 43 รายการ