ตลาดแล็ป

เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดกรดด่าง/อุณหภูมิในดิน HI99121


฿22600.00
เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดกรดด่าง/อุณหภูมิในดิน HI99121 1.เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ( pH ) ,อุณหภูมิในดิน สามารถวัดได้โ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : แบบภาคสนาม
  • รหัสสินค้า : 000446

รายละเอียดสินค้า เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดกรดด่าง/อุณหภูมิในดิน HI99121

เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดกรดด่าง/อุณหภูมิในดิน HI99121

1.      เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ( pH ) ,อุณหภูมิในดิน สามารถวัดได้โดยตรงหรือเตรียมตัวอย่างก่อนทดลองแบบกันน้ำ (IP67) ที่เหมาะในภาคสนาม   โดยมีขนาด  150 x 80 x 28 มม.น้ำหนัก   210 กรัม

2.                 มีปุ่มปิดเปิด   ซึ่งสามารถแสดงว่าออกมาเป็นตัวเลขไฟฟ้าระบบ  LCD แสดงค่าอุณหภูมิและค่า pH ได้พร้อมกันขณะทำการวัดและมีสัญลักษณ์แสดงค่าคงที่ในขณะทำการวัด (Stability Indicator)

3.                 ความสามารถในการวัดของเครื่อง

3.1.  ความเป็นกรด-ด่าง ( pH) วัดในช่วง  0.00 ถึง 14.00 pH    มีค่าความละเอียดเป็น  0.01   และมีค่าความถูกต้อง + 0.02 pH มีความเบี่ยงเบนเนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า + 0.3pH

3.2.  อุณหภูมิวัดในช่วง  0.00  oC ถึง  60.00 oC   มีความละเอียดเป็น  0.1 oC    และมีค่าความถูกต้อง  + 0.5 oC มีความเบี่ยงเบนเนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า+ 1 oC

4.                 มีโปรแกรมความจำสำหรับปรับเทียบเครื่องแบบอัตโนมัติสำหรับค่า pH (Auto buffer recognition) ได้ 2 ชุด คือ 7.01, 4.01, 10.01 หรือ 4.01, 6.86, 9.18   และสามารถเลือกตั้งมาตรฐานการปรับเทียบเครื่องอัตโนมัติได้

 1  หรือ 2 จุด (Calibration point)

5.                 มีระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติจาก  0.0 oC  ถึง  60.0 oC  .

6.                 เครื่องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุณหภูมิ 0.0 ถึง 50.0 oC  ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 100 %

7.                 อุปกรณ์ประกอบเครื่องมีดังนี้

7.1. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) กันน้ำ รุ่น HI 991000 (Portable waterproof pH Meter)

7.2.  หัววัด pH / oC  รุ่น HI 1292D   พร้อมสายยาว  1 เมตร ข้อต่อแบบ DIN

7.3.  ถ่านอัลคาไลต์  1.5 V AAA จำนวน  4 ก้อน    สามารถใช้งานต่อเนื่อง  1000 ชั่วโมง พร้อมกระเป๋าถือ

7.4.  สารละลายที่ใช้ในการเตรียมดิน (Soil preparation Solution ; HI 7051M)

7.5.  สารละลายสำหรับการปรับเทียบมาตรฐาน pH 4 และ pH 7 ขนาด 20 ml. อย่างละ 1 ซอง

7.6.  คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย จำนวน 1 เล่ม

8.                 รับประกันคุณภาพ   1 ปี   สำหรับตัวเครื่อง   และ  6 เดือน สำหรับหัววัด   นับจากวันส่งเครื่องมือ